Fokus på hele mennesket

I Unicare har vi fokus på hele mennesket under rehabiliterinsprosessen. Pasientene møter et tverrfaglig team som tilpasses  pasientens behov og medisinske status. Gjennom individuelle målsettinger og aktiv deltakelse oppleves mestring og høyere livskvalitet.

Vi har som ambisjon å bidra til videreutviklingen i helse-Norge. Med faglig tyngde og kvalitet i våre tjenester setter vi pasienten  i fokus. Gjennom forskning, legenettverk og andre fagnettverk utøver vi kunnskapsbaserte tjenester basert på dokumenterte resultater, erfaringer og tilbakemeldinger fra våre pasienter.

Unicare har 10 dag- og døgnenheter i Sørøst og Midt-Norge.
Vi leverer tjenester for regionale helseforetak, forsikringsselskap, kommuner og til privatpersoner.