Når du kommer til oss møter du et tverrfaglig team som vil kartlegge dine funksjoner og dine ressurser. Denne kartleggingen gjøres gjennom samtale, undersøkelse og avkrysningsskjemaer. Det tverrfaglige teamet gjør faglige vurderinger og videre anbefalinger for å bistå deg i å oppnå økt arbeids-, funksjons- og mestringsevne, livskvalitet og deltakelse i arbeid.