Vi jobber for å se hele mennesket i rehabiliteringsprosessen. Vi benytter kognitiv atferdsterapi tilpasset fysisk trening, undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen samtidig som vi har tett kontakt og samhandling med øvrig helse- og sosialtjeneste og det øvrige nettverket.

Lykke er å føle seg bra, ikke bare se glad ut