Unicare Helsefort har avtale med Helse Midt - Norge RHF som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for voksne over 18 år. Du kan få plass hos oss enten ved direkte henvisning fra sykehuset eller gjennom din fastlege eller andre med henvisningsrett via Regional vurderings enhet (RVE).

På Unicare Helsefort jobber vi for å se hele mennesket i rehabiliteringsprosessen. Vi benytter kognitiv atferdsterapi tilpasset fysisk trening, undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen samtidig som vi har tett kontakt og samhandling med øvrig helse- og sosialtjeneste og det øvrige nettverket.

Nåværende samarbeidsavtale med Helse Midt - Norge RHF varer frem til 1.juni 2025 og vi tar fortløpende imot henvisninger. 

Nye anbudskonkurranser innenfor spesialisert rehabilitering i Helse Midt-Norge - Unicare Helsepartner

Lykke er å føle seg bra, ikke bare se glad ut