Målet med rehabilitering er å hjelpe pasienter med å oppnå størst mulig grad av uavhengighet, funksjonsevne og livskvalitet.

Våre pasienter får skreddersydde intervensjoner og behandlingsplaner. Vi tilbyr rehabilitering individuelt og i gruppe, med en varighet inntil fire uker. 

Gruppebasert rehabilitering innebærer at pasienter deltar i terapeutiske aktiviteter sammen med andre i samme situasjon. Gruppetilbud kan forbedre motivasjonen, sosiale ferdigheter og mestringsstrategier hos pasienter, samt gi muligheter for sosialt samvær og nettverksbygging.

Tverrfaglig helsepersonell samarbeider for å gi helhetlig omsorg og støtte til pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen.