Søk
Helseforetaket Unicare

Om oss

Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.

Vi har i tillegg bred  leveranse av BPA samt bistand, bo og oppfølgingstjenester innen psykisk helse og habilitering til kommunehelsetjenesten.