Søk
Helseforetaket Unicare

Om oss

Unicare er et av Norges største private helseforetak, og leverer tjenester innen rehabilitering, eldreomsorg, rus og avhengighet, boliger og avlastning, BPA og bedriftshelse. Vi drifter også ti vårdcentraler i Sverige.

Unicare ble startet i 2008, og er eid av ledelsen sammen med eksterne investorer. Vi er langsiktige og ønsker å bygge opp et solid helseforetak som kan bistå med å produsere helsetjenester på en effektiv og ressursvennlig måte. Vi startet med bedriftshelse, men selskapet har vokst raskt. I dag er vi ca. 3000 ansatte, og tilbyr de fleste kategorier av helsetjenester.

Una Aas og Tom Tidemann startet selskapet i 2008, og er fortsatt aktive i selskapet som henholdsvis styremedlem og styreformann. Konsernsjef i Unicare er Christoffer Sundby. Konsernet har tjent penger på driften hvert eneste år siden oppstarten og har god likviditet. Alle de operative enhetene i Unicare er heleide datterselskaper av Unicare Holding as.

Vi har lokasjoner på 38 steder i Norge og 10 steder i Sverige, med hovedkontor på Bislett i Oslo. De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter.

Unicare er et framoverlent selskap, som bidrar til videreutviklingen i helse-Norge. Vi har faglig tyngde i tjenestene vi yter, og setter pasienter, brukere og beboere i fokus. For å klare det satser vi på våre ansatte, de er vår aller viktigste ressurs. Hos oss er du i trygge hender, enten du er beboer på et av våre sykehjem eller kommer innom på et av våre treningssenter en gang i blant.

Framover skal vi blant annet satse videre på helsetekniske forbedringer. Som eksempel har vi ved Unicare Fram, rehabiliteringssenteret vårt i Rykkinn, nylig gått til innkjøp av både LiteGait vektavlastningssystem og Saeboflex håndtreningssystem. Dette er hjelpemidler av stor betydning for brukere rammet av hjerneslag, som samtidig gir viktig avlastning for våre ansatte.