Søk
Helseforetaket Unicare

Om oss

Unicare er et av Norges største private helseforetak som leverer spesialisthelsetjenester  innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering og behandling innen rus & avhengighet.

For kommuner leverer vi tjenester innenfor habilitering og bistand på områdene heldøgnsboliger, dagsenter, avlastning og BPA.