Søk
Helseforetaket Unicare

Om oss

Unicare er et av Norges største private helseforetak som leverer spesialisthelsetjenester  innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering.

For kommuner leverer vi tjenester innenfor habilitering og bistand på områdene heldøgnsboliger, dagsenter, avlastning og BPA.