Søk
Helseforetaket Unicare

Om oss

Unicare er et av Norges største private helseforetak, og leverer tjenester innen rehabilitering, rus og avhengighet, boliger, avlastning og BPA.

Vi drifter også ti vårdcentraler i Sverige.

Unicare ble startet i 2008, og er eid av ledelsen sammen med eksterne investorer og gründere. Vi er langsiktige i vår visjon om å utvikle et solid og velansett helseforetak som på en effektiv og trygg måte leverer innovative helsetjenester med høy kvalitet.

Unicare startet med bedriftshelse, men selskapet har vokst raskt og i dag er vi ca. 1200 ansatte og tilbyr de fleste kategorier av helsetjenester. De fleste av tjenestene våre leverer vi innenfor rammen av det offentlige helsevesenet. Unicare er genuint opptatt av å bidra til et veldrevet, effektivt og rettferdig offentlig helsesystem, både i Norge og Sverige hvor vi per i dag opererer.

Leder for den norske virksomheten er Trine Berntsen og leder for den svenske virksomheten er Johan Sunnemark. IKT-direktør er Ståle Evenshaug.

Vi har lokasjoner på 19 steder i Norge og 10 steder i Sverige, med hovedkontor på Bislett i Oslo. De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter.

Unicare er et framoverlent selskap, som bidrar til videreutviklingen i helse-Norge. Vi har faglig tyngde i tjenestene vi yter, og setter pasienter, brukere og beboere i fokus. For å klare det satser vi på våre ansatte, de er vår aller viktigste ressurs. Hos oss er du i trygge hender, enten du er pasient på et av våre rehabiliteringssentre eller kommer innom på et av våre treningssentre en gang i blant.

Framover skal vi blant annet satse videre på helsetekniske forbedringer. Som eksempel har vi ved Unicare Fram, rehabiliteringssenteret vårt i Rykkinn, nylig gått til innkjøp av både LiteGait vektavlastningssystem og Saeboflex håndtreningssystem. Dette er hjelpemidler av stor betydning for brukere rammet av hjerneslag, som samtidig gir viktig avlastning for våre ansatte.