Organisering gjennom FoU- nettverk

Arbeidet er organisert gjennom  vårt FoU-nettverk med representanter fra hvert enkelt senter. FoU-nettverket skal sørge for implementering av kunnskapsbasert praksis, undersøkelse av målbare effekter  og synliggjøring av resultater i nasjonal og internasjonal medisinsk faglitteratur.

Arbeidet foregår i form av lokale utviklingsprosjekter, prosjekter på tvers senterne og større forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Det forskningsmessige arbeidet i FoU-nettverket spenner vidt og inkluderer eksempelvis undersøkelser knyttet til effekter av rehabilitering på fysisk funksjon, arbeidslivsdeltagelse, kognitiv funksjon og livskvalitet for mange pasientgrupper.

Formelle godkjenninger som forskningsinstitusjon:

 • Norges Forskningsråd
 • Rapporteringsenhet for det nasjonale systemet for måling av forskningsaktivitet i helseforetakene – Helse Sør-Øst RHF
 • Samarbeidsorganet Helse Midt-Norge RHF​
 • Statistisk sentralbyrå

 

Forskningsstøtte:
Unicare har kvalifisert for støtte gjennom Klinforsk (Klinisk forskningsenhet Midt-Norge) som tilbyr forskningsstøtte til studier for forskere ved NTNU og helseforetakene i Midt-Norge (https://www.klinforsk.no/)

 

Noen av våre samarbeidspartnere:

 • NTNU​
 • Universitetet i Sørøst-Norge​
 • Oslo Met​
 • Universitetet i Tromsø​
 • Universitetet i Bergen​
 • Karolinska Institutet, Sverige​
 • Aarhus University, Danmark​
 • Washington State University, USA
 • SINTEF Helse
 • Helseinnovasjonssenteret