Et forløp for rehabilitering for brudd, ortopedi og slitasjeskader i skjelett, varer i 3 uker.  Vi tilbyr døgn og dagrehabilitering og tilbudet vil være individuelt tilpasset deg.