Når en i familien blir alvorlig eller langvarig syk, påvirker det hele familien. Hverdagen endres, tanker og spørsmål dukker opp og behovet for informasjon øker. For deg som pårørende betyr det alt hvilken hjelp ditt familiemedlem får. Men det er også viktig hvordan du selv har det.  

Vårt Brukerutvalg er et viktig rådgivende organ for vår virksomhet. Vi har en egen pårørenderepresentant som sitter i utvalget og som kommer med innspill som pårørende. Hun kan kontaktes av pårørende ved behov for samtale. 

Er du pårørende til pasient som er på gruppeopphold for Parkinson, MS eller CP hos oss, inviterer vi til egen pårørendedag. Her møter du andre i lignende situasjon, kan utveksle erfaring og få ny kunnskap. Ansvarlige for pårørendedagen hos oss er et tverrfaglig team bestående av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. 

Vi kan også tilby private samtaler med pårørende der det er behov. 

Barn som pårørende: Under ankomstsamtalen kartlegges om pasienten har barn under 18 år. Sammen med pasient planlegges tiltak for å sikre at barnets behov blir fanget opp og håndtert. Vi har barneansvarlig personell som håndterer oppfølgingen. 

Her er gode råd til deg som pårørende:  Helsenorge - informasjon til deg som pårørende

PårørendeSenteret - ressurser for deg som er pårørende