Før avreise samarbeider vi med deg om en plan for videre målsetting og behandling. Noen trenger videre rehabilitering, og vi samarbeider med hjemkommunen og lokalt tjenesteapparat.

Etter endt opphold hos oss vil du, fastlegen og henvisende instans få tilsendt epikrise.