Individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud 

Du vil ha din egen pasientkoordinator og fysioterapeut som følger deg gjennom hele forløpet, men du vil også knyttes til andre relevante fagpersoner fra vårt tverrfaglig team  

Døgnrehabilitering går over 4-5 uker hvor du bor hos oss og har mulighet for permisjon i helgene.

Kommer du på dagrehabilitering, vil du komme hit 2-3 dager i uken over en 6 ukers periode.