For best mulig å kunne tilpasse behandlingen til dine behov og din helsetilstand har vi:

  • Grupperehabilitering i Trondheim og Levanger
  • Alle gruppedeltakerne vil ved innkomst få kartleggingssamtale med lege, psykolog og fysioterapeut. Videre i forløpet vil det bli tildelt en primærkontakt som følger opp med midtveis- og sluttsamtale. 

Betalingen for rehabiliteringstilbudet følger offentlige egenandeler og går inn under frikortordningen.