Du leder din hverdag

Vi vet at du kjenner deg og dine behov best. Derfor er vi opptatt av å tilpasse oss dine individuelle ønsker og behov – og vi strekker oss langt for å møte dem slik at tjenesten fungere som det frigjøringsverktøyet det er ment å være.

 

Rask oppstart

Vi står klare for å sikre en rask oppstart av din BPA-ordning, og har en oppstartsgaranti på 14 dager!  Så snart det bekreftes at Unicare er valgt som leverandør, påbegynner vi arbeidet med oppstart og etablering av ordningen. For dette har vi gode rutiner, og vi vil sammen sikre en BPA-ordning tilpassset deg og dit bistandsbehov!

 

Fast kontaktperson

Vi sikrer en helhetlig oppfølging av deg og dine assistenter blant annet ved at avdelingsleder i Unicare vil være deg som arbeidsleder og dine assistenters nærmeste kontaktperson. Avdelignsleder sørger for god veiledning og samarbeid rundt utføring av ordningen slik at den tilpasses dine ønsker og behov.

 

Engasjerte og kompetente assistenter

Nøkkelen til en bra BPA-tjeneste er dyktige og dedikerte assistenter som trives i arbeidshverdagen.  Derfor er vi opptatt av å ivareta dine assistenter med opplæring og god oppfølging ved oppstart- og gjennom hele arbeidsforholdet. Vår fokus er å sikre at våre ansatte har de rette forutsetningene til å utføre sine arbeidsoppgaver med stort engasjement og trygghet.