Vi tilbyr egenbetalt rehabilitering, en privat rehabiliteringstjeneste, der du får rehabilitering skreddersydd deg og dine behov.

Egenbetalt rehabilitering passer for deg som ønsker eller har behov for rehabilitering uten å ha fått en henvisning, og har mulighet til å dekke kostnadene selv.

Innhold

Rehabiliteringsplanen din vil inneholde ulike treningsaktiviteter (både individuelt og i gruppe), ulike undervisningstilbud og egentrening. Har du som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.

Pris

Prisen avhenger av type opphold (dag eller døgn) og grad av bistandsbehov. Rehabilitering med døgnopphold tilbys fra 20 000,- per uke. Dette inkluderer alle tjenestene vi har listet opp under punktet «Hva er inkludert i et egenbetalt rehabiliteringsopphold?» litt lenger ned på denne siden.

Pristilbud gis ved henvendelse, ta derfor kontakt med oss.

Oppfølging

Dersom du selv ønsker det, vil det bli utarbeidet en sluttrapport fra rehabiliteringsoppholdet. Dette kan være nyttig hvis du av en eller annen grunn skulle komme tilbake til oss – eller du ønsker å fortsette treningen hjemme. Sluttrapporten sendes om ønskelig til fastlegen din for videre oppfølging herfra etter endt opphold.

Hva tilbudet inneholder

Dette avhenger av om du velger døgnopphold eller dagopphold. Et døgnopphold hos oss inkluderer:

 • Enkeltrom med bad, trådløst internett, universell utforming og pasientvarslingssystem
 • Alle måltider, ref. Helsedirektoratets anbefalinger
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV-stuer
 • Innkomstsamtale/målsamtale
 • Individuelt tilpasset timeplan
  • Gruppeaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
  • Ulike undervisningsmoduler
  • Uteaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
  • Aktivitet i varmtvannsbasseng (ikke alle enhetene våre har basseng)
  •   Individuell medisinskfaglig oppfølging
   • Fysioterapi
   • Sykepleie: Oppfølging av medisiner, tilrettelegging i ADL, observasjon, tilkalling ved varsling fra rom
   • Oppfølging av annet helsepersonell ved behov
   • Sluttsamtale med lege (ved opphold lengre enn 14 dager)
   • Utarbeidelse av epikrise. Epikrisen kan sendes fastlege dersom pasienten ønsker dette
 • Mulighet for egentrening i moderne treningsfasiliteter og ute i vakre omgivelser