Brukerutvalg

Vårt brukerutvalg sikrer brukermedvirkning i institusjonen på systemnivå.   Det vil si at du som er pasient via brukerutvalget kan gi oss innspill som kan bidra til at vi gir et bedre rehabiliteringstilbud.  

Det gjennomføres 4 møter pr år, 2 vår og 2 høst med fast agenda og referat. 

Daglig leder Lise Lotte Sundbakken deltar på alle møter. Anna Oline Fossumstuen er Bruker- og pårørendekoordinator for Steffensrud.  

Disse organisasjonene er representrert i brukerutvalget: 

  • Landsforeningen for hjerneslagsrammede 
  • Gjøvik og Omland MS forening
  • CP foreningen
  • Kreftforeningen

 

Brukerutvalgets rolle