Psykologer i Molde

Psykolog Else Gjestad

Elise Gjestad - Psykolog 

Elise har erfaring fra arbeid med barn, unge, voksne og familier, med utredning og behandling av tilstander som ADHD, autisme, angst og depresjon. 

Hun mener det er viktig å se individet og deres behov, og sammen jobbe med å finne sterke sider og ressurser.  


Psykolog Sten Rune


Sten Rune Roland
Psykologspesialist

Sten-Rune er spesialist i klinisk psykologi og har jobbet som psykolog i 20 år. Han er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. 

Sten-Rune jobber med parterapi, og med de fleste psykiske lidelser hos både barn og voksne.


Psykologspesialist Stephanie


 Stephanie Borenius
Psykologspesialist

Stephanie har spesialiering  i emosjonsfokusert psykoterapi (EFT), men bruker også elementer fra kognitiv behandling. Vanlige temaer er selvfølelse, emosjonelle og relasjonelle utfordringer, tidlige erfaringer eller bekymringer for å støtte opp under fungerende mestring og ressurser samt økt forståelse for egen og andres atferd.

 


Psykolog Therese


Therese Alvestad - Psykolog

Therese er utdannet psykolog fra universitetet i Tromsø. Før hun startet hos oss har hun erfaring fra akuttpsykiatri, poliklinikk og døgnpost ved DPS.

Faglige interessefelter er ACT-orientert terapi og psykodynamisk terapi.

 Psykologer i Trøndelag

Psykolog Hanna

Hanna - Psykolog

Hanna har god erfaring med angst og depresjon, tvangslidelse, personlighetsforstyrrelser og traumer.  

Et viktig fokus for Hanna er å skape trygghet, og et rom der pasienten føler seg forstått og ivaretatt.


Psykolog Heidi


Heidi - Psykolog

Hun er opptatt av å møte pasientene der de og sammen sette gode mål for timene og finne en tilnærming som passe for den enkelte.   

Heidi har bred erfaring med behandling av voksne i alle aldersgrupper og med behandling av vanlige psykiske helseplager som angst og depresjon.


Psykolog Karoline


Karoline - Psykolog

Karoline har bred klinisk erfaring innenfor utredning og behandling av ulike psykiske lidelser. Hun har også god kompetanse innen mestringsorienterte samtaler relatert til diverse livsutfordinger.  

Hun har pasienten i fokus, og er opptatt av alliansebygging med menneskene hun samarbeider med.  


Psykolog Linn Heidi


Linn Heidi Jacobsen
Psykologspesialist

Linn Heidi er utdannet psykolog fra NTNU, og har fullført spesialisering innenfor voksenpsykologi hos Norsk psykologforening.  

Hun jobber med kognitiv terapi, og har videreutdanning innenfor narrativ eksponeringsterapi, kognitiv terapi for PTSD og fordypningi i gruppeterapi.


Psykolog Ragnhild


Ragnhild - Psykolog

Ragnhild har bred erfaring fra gruppebasert rehabilitering, mestringsorienterte samtaler og utredning av smerte og utmattelsesplager.  

Ragnhild er opptatt av å se hele mennesket, skape trygghet, og sammen med pasienten finne hensiktsmessige fokusområder.  


Psykolog Sarah


Sarah - Psykolog

I Sarah sine behandlingstimer ligger fokus mot å skape et trygt og støttende terapimiljø der klienter føler seg hørt og forstått.

Hun er opptatt av å være en støttespiller gjennom reisen mot bedre psykisk helse. Hun tror på viktigheten av å tilpasse behandlingen til individuelle behov, og derfor er hver terapiprosess unik og skreddersydd.