Et forløp for arbeidsrettet rehabilitering varer normalt i 3 uker. Rehabiliteringen hos oss er individuelt tilrettelagt. Vi tilbyr også helt eller delvis digital oppfølging.