Henvisningsrutiner

Du kan motta rehabilitering som privatkunde, gjennom forsikring eller henvisning fra fastlege og sykehus.  For deg som skal henvise.

Inntak 

Henvisninger sendt til oss blir fortløpende vurdert av vårt inntaksteam bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier.

Innkalling blir sendt via Digipost. Har du ikke Digipost vil du motta innkallingen i posten i løpet av 5 – 10 dager.