Et sentralt fokus under oppholdet er å styrke deg i din hjemmesituasjon. Det er derfor viktig for oss at du får en så god overgang til hverdagen igjen som mulig. I tiden etter oppholdet er det viktig at du viderefører de tiltakene og aktivitetene som har vært nyttig i din rehabilitering. 

Under oppholdet anbefaler vi at du tenker gjennom hvordan du ønsker at din hverdag skal være, og at du tar initiativ til å drøfte mulige behov med dine behandlere, slik at vi kan bidra til at prosesser settes i gang så tidlig som mulig. 

Dersom du har behov for helsetjenester etter at du har reist fra oss, må dette avklares og avtales med aktuelle behandlere i din hjemkommune, slik at dette er på plass når du kommer hjem. Behandlere ved Unicare Jeløy kan bistå deg i dialogen med hjemkommunen, og anbefale mulige tiltak, men det er til syvende og siste kommunen som beslutter hvilken helsehjelp du kan tilbys. 

Epikrise: 
Det vil alltid bli sendt en epikrise til din fastlege i etterkant av oppholdet. Det er behandlende lege som er ansvarlig for å ferdigstille epikrisen, men alle behandlere som har vært involvert under oppholdet bidrar med sine innspill og observasjoner. Epikrisen sendes via Digipost så snart som mulig etter avreise, og senest 7 dager etter avsluttet opphold. Epikrisen blir ikke sendt til NAV eller din arbeidsgiver, dersom det er behov for at epikrisen deles med andre enn fastlegen må du som pasient selv sørge for dette.