Rehabilitering tilpasset deg og dine behov

Et egenbetalt rehabiliteringsprogram tilpasses deg, dine behov og ønsker, og tilbys både som dag- og døgnopphold.

Prisen avhenger av type opphold (dag eller døgn) og grad av bistandsbehov.

Sammen med deg lager vi en rehabiliteringsplan med tydelige mål, som blir utgangspunktet for din rehabilitering.  Vi vil at du skal sette deg ett eller flere mål for rehabiliteringsoppholdet og håper du vil oppleve mestring i forhold til disse. Ut i fra dette og vår arbeidsmetode får du tverrfaglig rehabilitering med trening, læring og mestring i fokus.