Etter et hjerneslag eller en hjerneskade er det viktig å komme raskt i gang med rehabilitering for å trene opp igjen funksjoner. Både for å kunne mestre hverdagen og komme tilbake i aktivitet og etter hvert også eventuelt arbeid. Din målsetning avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din. Vi vil veilede deg, og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan fungere best mulig i ditt liv, og se muligheter framfor begrensninger.