Parkinsongruppene er et 3-ukers trenings- lærings- og mestrings- opphold. Vi tilbyr rehabilitering til parkinsongrupper 2 ganger i året, med inntil 8 deltakere.  

For å få optimalt utbytte av oppholdet, må du som deltaker ha god nok kognitiv funksjon til å kunne delta på gruppetrening og oppfatte og benytte deg av informasjon som blir gitt, samt fysisk være i stand til å delta på 3-4 økter med aktivitet daglig.   

Vi er opptatt av at pasientene så raskt som mulig skal kunne overflyttes fra sykehus og til oss. Vi tar imot pasienter med ulike hjelpebehov, både fysiske og kognitive. Den enkeltes rehabiliteringspotensiale er en viktig del av kartleggingen i forkant av et opphold.