Vi tilbyr spesialisert:

  • Hjerterehabilitering

  • Lungerehabilitering

  • Kreftrehabilitering

  • Rehabilitering finansiert privat eller gjennom forsikring

Vi har også tilbud om rehabilitering etter gjennomgått covid-19-infeksjon (koronavirus) og hjerte-/lungetransplantasjon. 

Gjennom aktiv deltakelse og veiledning ønsker vi å gi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede.