Vi tilbyr rehabilitering til deg som er hjerte,- lunge eller kreftsyk. Vi har også tilbud om rehabilitering etter gjennomgått covid-19-infeksjon (koronavirus) og transplantasjon. 

Gjennom aktiv deltakelse og veiledning ønsker vi å gi deg kunnskap, bevegelsesglede og livsglede.