Frisk Familie er et tverrfaglig tilbud som hjelper dere som familie med livsstilsendringer. Det legges vekt på tiltak som kan settes inn i familiens hverdag. Vi ønsker at dere skal få positive opplevelser i et trygt og sosialt fellesskap.