Pårørende inviteres til familie og vennedag

Når et familiemedlem er alvorlig eller langvarig syk betyr det alt for deg som pårørende hvilken hjelp han eller hun får. Men det er også viktig hvordan du selv har det som pårørende. Av og til kan du selv trenge hjelp, slik at du ikke sliter deg ut eller selv blir syk.

Som et viktig ledd i rehabiliteringsprosessen inviterer vi deg som er familie eller venn til en egen familie- og vennedag under oppholdet. Støtte fra familie og nære relasjoner i en sårbar fase av livet kan spille en viktig rolle.  Vi vet at familien rundt den som har blitt syk også påvirkes og sitter med mange tanker og spørsmål. Vår erfaring er at det kan være verdifullt for familie og venner å møte andre i lignende situasjon, utveksle erfaringer og få kunnskap for å finne ny trygghet i hverdagen.

Denne dagen legges som regel til fredag i uke 2 eller 3 av oppholdet, eksakt dato bekreftes endelig i løpet av oppholdets første uke. Om du ønsker privat samtale med en av våre fagpersoner så legger vi til rette for det.

Av hensyn til den enkelte deltaker må vi verne om opplysninger av privat karakter og følge regler for taushetsplikt.

For deg som er i arbeid er det mulig å spørre arbeidsgiver om velferdspermisjon. Du får dekket reiseutgifter på billigste måte gjennom Pasientreiser. Du kan overnatte ved senteret. Overnatting på deltakers rom må bestilles senest dagen før. Ta kontakt med resepsjonen på telefon 45 66 81 00 for informasjon som gjelder reise, refusjon av reiseutgifter, behov for overnatting, bestilling av måltid og priser, og ønsker om privat samtale med en av våre fagpersoner.

Her er gode råd til deg som pårørende: Helsenorge-informasjon til deg som pårørende