Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er en kompleks sykdomstilstand som kan medføre store utfordringer både for den med diagnosen, men også for pårørende.
Vi i Unicare tilbyr et tverrfaglig og spesialisert rehabiliteringsprogram for deg med CFS/ME-diagnosen. Gjennom programmet får du og dine pårørende de riktige verktøyene for  økt livskvalitet og mestring i hverdagen.

Informasjon om rehabilitering CFS/ME ved Unicare Friskvern i Asker:
Vårt rehabiliteringstilbud tilfredsstiller kriterier gitt i Nasjonal veileder for CFS/ME. Vi tilbyr dagrehabilitering i gruppe.  Du møter 2-3 dager i uken, à 1,5 - 2,5 timer i en periode på 11 uker. Gruppen blir innkalt til oppfølgning 3 ganger i løpet av et år. Deler av rehabiliteringen foregår digitalt. Tilbudet vil være individuelt tilpasset deg. Vårt tverrfaglige team består av legespesialist, fysioterapeuter, psykolog, ernæringsrådgiver og koordinator. Sammen med deg utarbeider vi en rehabiliteringsplan med mål og tiltak for rehabilitering.