Hos oss får du kunnskapsbasert og helhetlig rehabilitering av høy kvalitet. I samarbeid med tverrfaglige spesialiserte team er målet at du skal ta hverdagen tilbake og kunne delta på det som er viktig for deg.  Se vår digitale brosjyre