Unicare Friskvern har avtale med Helse Sørøst om dagrehabilitering av pasienter med CFS/ME, langvarige muskel-og skjelettplager, sykelig overvekt og rehabilitering med arbeid som mål. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig og tar utgangspunkt i den enkeltes funksjon, livssituasjon og målsetning. Vi benytter tilpasset fysisk trening, kognitive adferdsteknikker og undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen. Samtidig tilstreber vi å ha tett samhandling med fastlege, NAV og arbeidsgiver/skole.

Vi har også et treningssenter, FriskvernAktiv. Her tilbyr vi et bredt spekter av treningstilbud for mennesker i alle aldre, med og uten helseutfordringer.

Våre verdier er

Engasjert, Kompetent, Respektfull