Unicare Jeløy har avtale med Helse Sør-Øst RHF for å kunne tilby spesialisert fysikalsk rehabilitering til personer over 18 år med kroniske muskel- og bløtdelssmerter.