Rehabilitering tilpasset deg og dine behov

Helseforsikringer kan i tilfeller også dekke utgifter til rehabiliteringsopphold.

Vi tilbyr egenbetalt rehabilitering, en privat rehabiliteringstjeneste, der du får rehabilitering skreddersydd deg og dine behov.

Et egenbetalt rehabiliteringsprogram tilpasses deg og dine behov.  Du kan velge mellom dag- og døgnopphold. Sammen med deg lager vi en rehabiliteringsplan med tydelige mål, som blir utgangspunktet for din rehabilitering. Hos oss møter du et tverrfaglig team der trening, læring og mestring står i fokus.

Rehabiliteringsoppholdet vil inneholde ulike treningsaktiviteter (både individuelt og i gruppe), ulike undervisningstilbud og egentrening. Har du som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.

Hvem kan kjøpe privat rehabilitering?

Egenbetalt rehabilitering passer for deg som har behov for rehabilitering, uten å ha fått en henvisning/rett til rehabilitering og har mulighet til å dekke kostnadene selv. Vi tilstreber kort ventetid.

Hva koster det?

Prisen avhenger av type opphold (dag eller døgn) og grad av bistandsbehov. Rehabilitering med døgnopphold tilbys fra 17 500,- per uke. Dette inkluderer alle tjenestene vi har listet opp under punktet «Hva er inkludert i et egenbetalt rehabiliteringsopphold?» i avsnittet under.

Hva er inkludert et egenbetalt rehabiliteringsopphold?

Dette avhenger av om du velger døgnopphold eller dagopphold. Et døgnopphold hos oss inkluderer:

 • Enkeltrom med bad, trådløst internett, universell utforming og pasientvarslingssystem
 • 4 måltider
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV
 • Innkomstsamtale/målsamtale
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Gruppeaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Individuell medisinskfaglig oppfølging
 • Individuell oppfølging av fysioterapeut
 • Sykepleie: Oppfølging av medisiner, tilrettelegging i ADL observasjon
 • Oppflølging av annet helsepersonell ved behov
 • Sluttsamtale med lege (ved opphold lengre enn 14 dager)
 • Det utarbeides epikrise som kan sendes fastlege el andre etter ditt eget ønske
 • Mulighet for egentrening i våre treningsfasiliteter inne og ute

 

Kontakt oss

 • Kontakt vårt inntakskontor for mer informasjon eller bestilling av opphold
 • Inntakskontoret holder åpent hver virkedag kl. 09.30-14.00
  tlf: 67 15 29 28