Vi tilbyr dagrehabilitering i gruppe.  Tilbudet strekker seg over 5 uker à to dager i uken. I etterkant av oppholdet vil det være to dager med digital gruppeoppfølging.

Tilbudet vil være individuelt tilpasset den enkelte pasient. Vårt tverrfaglige team består av legespesialist, fysioterapeuter, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og koordinator. Sammen med deg utarbeider vi en rehabiliteringsplan med mål og tiltak for rehabiliteringen.