Egenandelen 2024 er kr 163,- pr. dag/døgn for opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)

Unicare Friskvern i Asker er definert som poliklinikk og benytter derfor egenandeler for poliklinikk. Egenandelen for poliklinikk er 386,- for polikliniske konsultasjoner/dag hos lege, fysioterapeut og psykolog, og det kreves en egenandel pr. rehabiliteringsopphold i gruppe.