Du må betale en egenandel på 156 kr per døgn når du er pasient hos oss (dette gjelder også dagpasienter).  Egenandelstaket for 2023 er 3040 kr, og du får automatisk tilsendt frikort til din folkeregistrerte adresse innen tre uker uten å søke om det. 

Egenandelen for oppholdet betales ved avreise. Det hender det er noe forsinkelse fra egenandelstaket er innfridd og til det er synlig i datasystemet. Dersom du har betalt for mye vil du automatisk få det tilbakebetalt. 

Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på www.helsenorge.no.  

Se www.helsenorge.no/frikort eller ring 800 HELSE (800 43573) hvis du har spørsmål om frikortordningen.