• Vårt mestringskurs tar utgangspunkt i VRT (vestibular rehabilitation therapy) som er en øvelsesbasert behandlingsform som baserer seg på balansesystemets evne til å endre seg 

  • Oppholdet starter med en grundig undersøkelse med fokus på nevrologi og funksjon, samt svimmehetsanamnese. Undersøkelsen legger grunnlaget for videre anbefaling i forhold til øvelser og oppfølging under og etter oppholdet 

  • Det legges opp til temaundervisninger og gruppesamlinger med relevante tema for å øke kunnskap om egen diagnose og hvilke tiltak man kan iverksette på egenhånd for å bedre egen situasjon 

  • Praktiske gruppetimer med veiledet trening/ aktivitet tilpasset din diagnose og tilstand. 

  • Individuell veiledning i målarbeid, egentrening, behandling av akutte svimmelhetstilfeller 

  • Du følges tett opp av det tverrfaglige teamet som består av lege, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Ved behov inkluderes audiograf, sosionom, kognitiv terapeut og psykolog