Rehabiliteringsplan tilpasset dine behov

Et egenbetalt rehabiliteringsprogram tilpasses deg, dine behov og ønsker, og tilbys både som dag- og døgnopphold. Sammen med deg lager vi en rehabiliteringsplan med tydelige mål, som blir utgangspunktet for din rehabilitering.  Vi vil at du skal sette deg ett eller flere mål for rehabiliteringsoppholdet og håper du vil oppleve mestring i forhold til disse. Ut i fra dette og vår arbeidsmetode får du tverrfaglig rehabilitering med trening, læring og mestring i fokus.

 

Oppfølging etter oppholdet

Dersom du selv ønsker det, vil det bli utarbeidet en sluttrapport fra rehabiliteringsoppholdet. Dette kan være nyttig hvis du av en eller annen grunn skulle komme tilbake til oss – eller du ønsker å fortsette treningen hjemme. Sluttrapporten sendes om ønskelig til fastlegen din for videre oppfølging herfra etter endt opphold.

Se oversikt over våre rehabiliteringssentre og ta direkte kontakt for mer informasjon.