• Rehabiliteringssoppholdet har en gjennomsnittlig varighet på 2- 4 uker, og tilbys som individuelle opphold eller i gruppe 

  • Tilbudet er individuelt tilrettelagt og tilpasses ditt funksjonsnivå   

  • Oppholdet vil bestå av ulike aktiviteter som settes opp i samråd med det tverrfaglige teamet, i tillegg til individuell veiledning og oppfølging med behandlere 

  • Det tverrfaglige teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut og sykepleier. Kartlegging/samtale med sosionom ved behov