Vi har avtale med Helse Sør-Øst om å tilby fysikalsk rehabilitering innen følgende ytelser/hoveddiagnoser:

Revmatologi (ytelse B
10,5 plasser (dag og døgn)

Kreft (ytelse E)
9 plasser (kun døgn)

Hjerneslag (ytelse F)
12 plasser (kun døgn)

Nevrologi (ytelse G)
13 plasser (dag og døgn)

Smerte (ytelse J)
28,7 plasser (dag og døgn + kartleggingsopphold)

 

 

For å kunne tilbys plass hos oss gjennom avtalen med Helse Sør-Øst kreves det en henvisning fra enten fastlege eller sykehus. Inntak gjøres fortløpende gjennom hele året.