Unicare Jeløy har avtale med Helse Sør-Øst RHF for å kunne tilby intensiv tverrfaglig og spesialisert rehabilitering til personer over 18 år med hjerneslag eller ervervet hjerneskade.