Dersom du har et annet morsmål enn norsk (skandinaviske språk) og engelsk kan du ha rett til tolk, slik at du får god informasjon om forhold som angår din helse. 

Våre ansatte vil vurdere om det er behov for tolk, og du kan også be om tolk.  

Det er helseinstitusjonen som er ansvarlig for å bestille tolk. Barn eller andre pårørende kan ikke benyttes som tolk. Tolken har taushetsplikt og kan ikke dele informasjon fra samtaler med andre. 

Du kan lese mer om dine rettigheter her: www.helsenorge.no/rettigheter/rett-til-tolk.