Målet med rehabilitering er å gjenopprette funksjonen og redusere smerte hos pasienter som har lidelser eller skader knyttet til muskler, skjelett og ledd.

Vi tilbyr rehabilitering med en varighet inntil fire uker. Våre pasienter får skreddersydde intervensjoner og behandlingsplaner.

Rehabiliteringsprogrammet tilpasses individuelt basert på pasientens spesifikke behov, funksjonsnivå og behandlingsmål. Tverrfaglig helsepersonell samarbeider for å gi helhetlig omsorg og støtte til pasienten gjennom rehabiliteringsprosessen.