Private tjenester

Poliklinikken drives på privat basis og har ingen refusjonsavtale med det offentlige.