I løpet av 1 uke vil du få en helhetlig og tverrfaglig kartlegging og vurdering av din helsetilstand og funksjonsnivå. 

Du vil få individuelle kartleggingssamtaler med lege og fysioterapeut. Andre faggrupper vil du også møte i løpet av uken. Videre innebærer tilbudet utprøving av forskjellige treningsformer og avspenning. 

Mot slutten av oppholdet har vi et tverrfaglig møte med deg og fagpersoner hvor vi vurderer om du har behov for rehabilitering.