Ditt funksjonsnivå, dine behov og målsettingen med oppholdet er styrende for hvilke tiltak og aktiviteter du skal delta på og hvilke helseprofesjoner som knyttes til ditt rehabiliteringsløp. Sammen med deg utarbeider vi et rehabiliteringsopplegg som samsvarer med din problematikk (diagnose) forventninger og mål.