Et forløp for kreftrehabilitering hos oss varer vanligvis i 3 uker. Vi tilbyr døgn- og dagrehabilitering og tilbudet vil være individuelt tilpasset deg.  

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig kreftteam. Teamet består av legespesialist, kreftsykepleier, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og sykepleier.  

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler i gruppe og individuelt. 

Lymfødembehandling gis der det er medisinsk indikasjon for denne typen behandling.  

I oppholdene inngår erfaringsutveksling og refleksjon rundt sykdom og behandling i en tro på at likepersonsarbeidet er en viktig del av rehabiliteringen ved våre institusjoner. Fagpersoner er delaktig i samtalegrupper, og belyser aktuelle temaer.