Brukerutvalget har møte ca. 4 ganger pr. år og behandler forhold som selskapets økonomiske situasjon, personal og organisasjon, kvalitet og brukertilfredshet.

Her finner du en oversikt over medlemmene i vårt Brukerutvalg.

Slag
Ragnar Printz Moe
Tlf: 982 65 813
Mail: ragnar.printz.moe@gmail.com

NPF
Kjell Erik Grorud
Tlf: 911 00 945
Mail: kjgrorud@broadpark.no

Momentum
Mark Miller
Tlf: 928 87 660
Mail: Mark.miller@momentum.nu

NPF
Anne Lise Buset
Tlf:  990 52 500
Mail: Al.buset@hotmail.com