Våre tverrfaglige spesialiserte team tilrettelegger for at du skal kunne jobbe mot dine mål, få bedre helse og vende tilbake til et aktivt liv. Gjennom aktiv deltagelse, fysisk trening, undervisning og veiledning, får du økt kunnskap, bedre funksjonsevne og opplevelse av mestring ut fra dine individuelle mål. Ønsker du deg tilbake i arbeid? Hos oss har vi Arbeid og Helse i fokus.

Den helserelaterte kompetansen innebærer lang erfaring og riktig kunnskap om rehabilitering, trening, opptrening, funksjons-fremmende trening, psykisk helse, kognitiv trening, endringsprosesser og motivasjonsarbeid.

Våre ansatte jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister (fysikalsk medisin og rehabilitering), fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere,  ernæringsrådgiver, logoped, sosionom, arbeidsveileder, idretts-pedagoger, nevropsykolog.

Teamene innehar kunnskapsbasert rehabiliterings-kompetanse der de bruker ulike kunnskapskilder i sin praksis. De benytter også ulike behandlingsmetoder og tilnærmingsmåter for måloppnåelse.

Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov, tilbyr vi helhetlig rehabilitering av høy kvalitet.

Forskning og utvikling:
Vi vektlegger arbeid med forskning og utvikling (FOU), og ansatte deltar i ulike kompetansegrupper og er en del av FOU samarbeidet i Unicare Rehabilitering.

 

Med mot til å mestre