To ganger i året har vi gruppeopphold for personer med Cerebral Parese, som varer i 3 uker. Gruppen kan bestå av inntil 8 deltakere.  

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning om temaer som er aktuelle for deg, samtaler og aktiviteter i gruppe. 

For å få optimalt utbytte av oppholdet, må du ha god nok kognitiv funksjon til å kunne delta på gruppetrening og oppfatte og benytte deg av informasjon som blir gitt, samt fysisk være i stand til å delta på 3-4 økter med aktivitet daglig. 

Du må klare å forholde deg til gruppetimeplanen, finne fram på huset, og motta verbal og visuell instruksjon i gruppesituasjon.  

Det er en forutsetning at du kan delta aktivt i rehabiliterings-opplegget.