To ganger i året tilbyr vi et 4-ukers trenings-, mestrings- og læringsopphold for personer med Mutippel Sklerose.  Gruppen har inntil 8 deltakere. 

Sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut samarbeider for å gi et best mulig tverrfaglig spesialisert opplegg med 3-4 økter med varierte aktiviteter daglig. 

Du må ha motivasjon i deltakelse for gruppeaktiviteter, ta ansvar for egentrening og være åpen for nye innspill.    

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler i gruppe.