Et forløp for rehabilitering av hjerneslag og traumatisk hjerneskade hos oss er normert til 4 uker, men enkelte kan trenge mer tid. 

Rehabilitering og behandling for slagrammende kan være fysisk og følelsesmessig krevende – både for deg som selv er rammet, men også for pårørende.  

Derfor jobber vi med at faglig god og korrekt rehabilitering blir igangsatt så raskt som mulig hos våre pasienter. 

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, undervisning og samtaler i gruppe og individuelt. 

Hos oss blir du møtt av et tverrfaglig team. Teamet består av legespesialist, fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut og sykepleier. Ved behov kobles logoped, sosionom og ernærings-rådgiver inn.