Vi samarbeider med flere forsikringsleverandører av helse- og skadeforsikring.  

 

For hvem? 

Tilbudet retter seg mot deg som har funksjonstap etter operasjon, skade eller sykdom og trenger opptrening med tverrfaglig tilnærming. 

Målet med oppholdet 

Målet er å gjenvinne/forbedre din funksjons- og mestringsevne, slik at du i størst mulig grad kan leve et aktivt liv med god livskvalitet, i eller utenfor arbeidslivet. 

Innhold og organisering 

Unicare har et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som bygger på forskning og erfaring. I tilbudet inngår individuell behandling/trening og tilpassede gruppetilbud. I tillegg tilbys et variert undervisningsopplegg der det blir lagt vekt på betydningen av riktig kosthold, fysisk trening og ulike mestringsstrategier. 

Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger utarbeides mål og rehabiliteringsplan. Det legges vekt på egeninnsats for at du skal nå de målene du setter deg. 
I Unicares tverrfaglige team inngår lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog, idrettspedagoger og psykologer. 

Varighet 

Tilbudet gis som døgn- eller dagopphold. Oppholdets varighet avhenger av forsikringsselskapets dekning, men vi anbefaler minst 14 døgn eller dagkonsultasjoner. 

Hvordan få rehabilitering dekket av forsikring? 

Du må selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap og finne ut om de gir dekning til rehabilitering. De fleste forsikringsselskapene krever en henvisning fra fastlegen din før behandling kan startes opp. 

Vi i Unicare må ha mottatt bekreftelse fra forsikringsselskapet ditt før første undersøkelse/behandling for å kunne fakturere forsikringsselskapet. Hvis vi ikke har mottatt denne bekreftelsen før første behandling må du legge ut for behandlingen selv.  Dette beløpet kan du få tilbake hvis du søker refusjon fra forsikringsselskapet for utlegget. 

Unicare Friskvern tilbyr følgende tjenester via forsikring:

Tverrfaglig rehabilitering 
  • Muskel –skjelettplager
  • CFS/ME (utmattelsestilstander)
  • Overvekt og livsstilsproblemer
  • Arbeidsrettet rehabilitering
  • Revmatiske plager
  • Senskader etter kreft
Tilbake på jobb
  • Et tverrfaglig arbeidsrettet tilbud som består av kartlegging og 4 ukers oppfølging.

Les mer om Tilbake på jobb her