Når vi har behandlet og godkjent din søknad, vil du motta et velkomstbrev som inneholder dato og tidspunkt for oppmøte. I brevet finner du også annen nyttig informasjon som forbereder deg til et rehabiliteringsopphold hos oss.

Har du mottatt SMS fra oss om å besvare kartleggingsskjemaer? 
Se brukerveiledning her (pdf).  (436KB)

Ta kontakt med oss på tlf 67 15 29 28 hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, ved endringer i funksjonsnivå eller hvis ditt rehabiliteringsbehov har endret seg.